Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beiden Priesters der Waarheid. 359

reflectie (attendendo) opgevat, en dat, derhalve, het punt der voordbrenging' en verkrijging' van die voorftellingen , dat is, het oorfpronglijke, zelve gedacht wordt ? Hij kende dus, reeds toen, de geboorte der fynthefis, zoo goed, als, naderhand, wanneer hij, in zijne Critiek, van de transfcendentaale verklaring der ruimte en des tijds, en van de transfcendentaale afleiding der categorien fpreekt.

Fichte , ondertusfchen, daar hij zijn ftandpunt hooger nam, en, volgends Kant's voorafgaande aanduiding, zig bij het punt des oorfpronglijken voofiellens nederzette, moest, noodzaaklijk, eenen anderen weg nemen, en van de reflectie op het oorfpronglijke handelen een begin maaken. Kant, egter, had op dat oorfpronglijke, als hetgeboorteöord der waare Wijsgeerte , genoeg gewezen — ja, hij had voor de genen, die voor Wijsgeerte berekend zijn, duidelijke wenken gegeven, om zig, in de transfcendentaale apperceptie, tot derzelve oorfpronglijke wetten des handelens, dat is, tot de daad der fynthetisch-voorwerplijke eenheid te verheffen, waar toe reflectie op de voordbrenging van het voorwerplijke, en dus bewustheid van die daad, gevorderd wordt. De bijzondere ontleding der oorfpronglijke fynthefis van het verftand, die in de oorfpronglijke fynthetifche formen des denAa 3 kens

Sluiten