is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedichten van het genootschap, ter spreuke voerende Hier na volmaakter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ö P t> E S

H E I L A N D S

GEBOORTE.

V

V erborgenheid! zoo vol onfchatbre wonderheden. Komt, ftcrvelingen, komt, ontflm't hier hart en oog; En, zuivre Serafs! daalt; daalt, Englen! naar beneden, Met vuurger vlagt dan ooit een Englenleger vloog.

Hij, die in uwen Zang gelbSg wordt aangebeden, Verlaat nu voor een' tijd zijn rijks verblijf omhoog,

Laat zijn gewaad des lichts met windfelen bekleedcn, En ruilt een needrig dak voor 's hemels üarrenboog.

De Sterke is magteloos, en de Eeuwge voordgekomen; De Onzigtbre wordt gezien, god heeft begin genomen; De Onfterffijke, Onbeperkte is fterflijk, is bepaald.

In 't eind, ik zie Hem in een' fhl ter rust gelegen,

En roep verrukt: ö heer! geboren kind! hoe ftraalt Uwe eeuwge waarde in uw verncedring allerwegen.

Naar het Fransch Q. M.

van L, orelincourt.

OP