Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POLL. Qvm rjf)

boom; agtervoigens den bekoomen last, namen de daar to* afgevaardigde Burgers gang met dezelve na het huis van Burgemeester van be poll. Muitende (treeft hiér op het Volk derwaarts, eifchende de Sleutels. Toevallig bevondt zich de Burgemeester henrik höoft ten huize van zijnen AmptgCnoot. Ten huize uit getreeden, brengt hij der menigte onder *t oog, dat de Sleutels aldaar volkomen veilig waren; dat Burgemeesteren 'er niets mede konden uitvoeren / zo lang de Burgerij de Poorten bewaakte; en genomen, een Burgemeester wilde den fchelm fpeelen , door de Poorten voor den vijand te openen, zo als men dwaaslijk waandej niets wafe gefflaklijker, dan zulks te beletten. Vrugtlöos waren alle deeze redenen; de oproerigheid groeide 'er tegen aan. De BurgetKapitein fredrik beerewoüts, gehuwd aan eene dogter van Burgemeester van de poll, gefterkt met eenige gewapende Schutters en Vrijwillige Ruiters, moest voor den muitenden! aandrang wijken; 't Stondt nu gefchapen tot eene plondering^ en vloogeii de freenen reeds door de glazen , wanneer de Burgemeester, oui dien ramp te voorkoomen, met de Sleutels aan de deur verfcheen < vraagende wie dezelve moest hebben ? Een dronkaart greep daar na; doch een ander man, wat befcheidener, zogt ze hem te ontweldigen, totdat ze, eindelijk, dtidr eenige Schutters aangenomen, en op 't Stadhuis gebragt Wierden. De opfchudding voor 't Huis van den Heere van Dte poll nam hier mede een einde. De grond van alle deezé beweegingen j was, misnoegen der Gemeente öp zommige Regenten, onder andere op onzen Burgemeester, tegen welke mert een vermoeden hadt opgevat, als meenden zij het niet eerlijk met de Stad en 't Vaderland. Dit bleek uit de Adresfen, in de Doele ontworpen, welke duidelijk oogden op verandering in de Regeering. In een vinnig Schimpfchrift wierdt de Heer van de poll bij naame genoemd. Nevens de overige Burgemeesteren en Raaden, wierdt hij daar in betigt „ als hebbende j, helpen fmeeden de verdoemde zamenzweering van het Een" wig Edikt, en de Acte van Seclufie, en gearbeid aan de ,-, gruwelijke verraaderije van de witte Loevefteinfche faffre, ,,- alleen uit eigen regeerzucht en genot van de Souvereiniteit, zoekende het loffelijk Huis van Oranje en Nas/au tot JIXIV. deel, T>dè « ($

Sluiten