Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£36" TIELERWAART, TIENHOVEN, enz.

kelom tot een weinig voorbij Loeveflein uitflrekt, is thans een Eiland. Voorheen plagt zij een Schiereiland, en, voor een gedeelte, aan dén "vasten wal verknogt te zijn. Door middel van eene doorgraavinge, uit de Litige in de Waal, 1*ragt diderik vyg, Heer van Zoeten, Amptman van Tiel en Tielerwaart, het distrikt in de tegenwoordige gedaante. Men lieeft in de Tielerwaart de volgende eenentwintig Kerspels of Dorpen en Heerlijkheden: Tuil, Sennewijne, Op-Hemert, Varik, Heezel, Op-Tnen, Neer-Tnen, Hiern, Haaften, JHeeteud, Herwijnen, Vuuren en Efl; alle deeze behooren onder den Geregtsbank van Tuil; wijders, Deit, Drumpt, Warienoi]en, Qeldermalfem, En/'pijk, Rtimpt, Gellekom en Meteren, allen aan den Geregtsbank " van Deil onderhoorig. Zommigen deezer Dorpen hebben eigen Predikanten, anderen eenen Leeraar met een nabuurig Dorp gemeen.

Tienhoven, eene Ambagtsheerlijkheid en Dorp, in Holland, m het Land van Vianen, tusfchen Au-.tide en Langerak, ten N lorden van de Lek. Te gader met Atneide, waar nevens het aan éénen Ambagtsheere behoort , vinden wij het getal der Morgens Lands op ruim achthonderd begroot. Tienhoven bevat , verre weg, hier van het kleinfte gedeelte. Volgens de jongfte opneeming, (tonden in het Ambagt zevenenveertig- Huizen en een Steenplaat. Het Dorp, aan den Lekdijk gelegen, heeft een klein Kerkje, met een vierkanten fpitfen Toren voorzien. Digt bij het Dorp plagt eertijds het Huis Herlaar te leggen, weleer, naar 't fchijnt, een flerk Stóf,, doch nu geheel verdweenen. De Predikant van Aireide neemt ook den dienst te Tienhoven waar. Eertijds was deeze Heerlijkheid een eigendom der Heeren van

iJREDERODE.

Tienhoven, eene Heerlijkheid en Dorp, in het Nederkwartier van het Sticht van Utrecht, aan de regterzijde van de Bi vier de Vegt, flrekkende tot aan het Hollandfche grondgebied onder Loosdrecht. De Veenen daar mede onder gerekend zijnde, wordt de uitgeflrektheid van het Ambagt op achthonderd Morgens gronds begroot. Het behoorde eertijds aan de

Kerk

Sluiten