is toegevoegd aan je favorieten.

Onzydige en beproefde gedagten, over de leer aangaande geesten en geesten-zienders.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244 Of verfehyningen der geesten uit de Zon op vallen. Doch myn Moeder, die van deze geesten by aanhoudendheid geplaagd wierdt, verzekert, dat het een lange, zwarte, affchuwelyke gedaante was, en dat het vuur, 't welk anderen zagen, (cn dat myn Corrcfpondent, in een volgend bericht verzekert , ook menigmaal zelf gezien te hebben,) uit deszclfs borst glomme; maar dat men anders geen menfchen-wezen aan hetzelve kon befpeuren, alhoewel hy , menigmaal tegen en naast hetzelve hadt geftaan. Den Klapperman van 't dorp verfcheen dit mede eens, waar over deze zo verfchrikte, dat hy de vallende ziekte kreeg. Van het witte zegt hy het volgende: ik kon niets zien, dan een middelbaare witte Figuur, zonder hoofd en voeten. Maar myn Vader verzekert het eens gezien te hebben in een fraaije geftalte en houding.

Hun lighaam, vaart hy voort, is doorzigtig , zo , dat men de boomen en gewaslen in den tuin, alwaar ze zig meest ophielden, door hun lighaam konde zien. Doch zy waren ook, zeer dikwils, in de wopning zelve, en kwamen door gefloo-

ten