is toegevoegd aan uw favorieten.

Wapenhuis der geloovigen, of Leerredenen tegen de hedendaagsche dwaalingen der geenen, welke geene goddelyke openbaaring aanvaarden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45o Wapenhuis der Geloovigen lichten, om zyne pligten te kennen, die te volbrengen, en dus van de zonden van overtreding vry te zyn. Wat aangaat de bygebragte gelykenis: deeze is zeer mank; want waarom is 't pnredelyk, zyne flaave, die door zyne Ichuld armen en beenen heeft gebrooken, het land als te vooren te doen bouwen, ten zy om dat hy in dien ftaat daar toe-niet alleen onbekwaam is; maar ook de onbekwaamheid niet kan wegneemen? Ondèrftelt, dat die llaave zig vóór den tyd der Landbouwing konde bekwaam maaken door de geneezing, t zoude alsdan niet onredelyk zyn hem de landbouwing te gebieden, cn daar naar in gebrek blyvende hem 'er over tekastyden. t is even eens geftelt met den mensch ten opzigt van God, als in deeze onderftelling; zyne onmogclykhcid'beftaat in eene zeergroöte moeilykheid, die hy door het involgen'van zyne kwaade driften, ongeregelde bcgeerlykheden, gewoontens en vooroordeelen heeft veroorzaakt, dooide welke hy, ( al is dat hy volftrektelyk gefprodken, die pligten konde kennen en volbrengen, die hy door zyne •fchuld nog kent, nog volbrengt) in dien

ftaat