is toegevoegd aan uw favorieten.

Wapenhuis der geloovigen, of Leerredenen tegen de hedendaagsche dwaalingen der geenen, welke geene goddelyke openbaaring aanvaarden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of Leerredenen. igl of twee te doen om te befluiten, dat oien Godsdienft uitwendig en openbaaf moet zyn j nogtans de gewaande wysneid deezer wereld begrypt dit niet j om dat zy't niet wilt begrypen; vermits zy deeze pligt niet wilt werkftcllig maaken. Zeer wel beeft den Apoftel Paulus (*) gezeit : den vleefchelyken menfch begrypt die dingen niet, die Gods geeft aangaan j neen, hy vat alIcenclyk de genen, die het vleefch of de zinnen Itreelcn; om dat hy niet als m deeze finaak vind. Wat wonder dan, dat hy met alle zyne ydele wysheid geene pligt erkent, om den Schepper van alles, en Opperheer van hemelen aerde openbaaren dienft te bewyzcn 3 Dien dienft hemt met zyn gemak en driften niet overeen; hy belemmert ftem; hy brengt hem ten veclen opziet veel verdriet, en kwelling by • dit is. hem genoeg om geenen te erkennen. fICt' A" T- deeze phgt i om aan de bron van alle goed, en aan den opperweldoender van 't menfchdom eenen openbaaren dienft te bewyzen, zal ik Ul. in 't kort tragten te betoonen.

T

C*) Ad Corinth. cap. 2. f. 14.