Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of Leerredenen. 243^ de, zoo zeer is de ongodiftcry, of deiftery, en met haar de philofoophfche verdraagzaamheid eene vyandmne van 't genoodfchap. Zy is ook tegenftrydig aan ider Ut des genoodfchaps in 't bezonder-, vermits zy onverfchillig zynde tot eenen of geenen Godsdienft, de fpoor tot het goed, en den toom tegen 't kwaad even gelykelyk vcrbryzelt. Eindelyk zy is tegenftrydig aan alle wetgeevende magt, en eene vyandinne der wetten; vermits zy dén opftand en wederfpannigheid begunftigt, gelyk voorder zal gezien worden.

Maar het einde der vrygeelten m 't verzoeken van deeze verdraagzaamheid is niet zoo zeer den vrede tuffchen elkander, die zy voorwenden, als het jok van den Chriftenen Godsdienft af te fchudden , de vryheid te hebben, om de allerongerymfte, en gevaarlykfte gevoelens ftaande te houden , en ten zeiven tyde de uitvinders en verkondigers der zelve tegen alle gevaar der ftraffen te beveiligen. Naar de rechte reden, en God zelv beledigt, envcrzmaad te hebben, beroepen zy op den geeft van vrede, eii

Sluiten