is toegevoegd aan uw favorieten.

Wapenhuis der geloovigen, of Leerredenen tegen de hedendaagsche dwaalingen der geenen, welke geene goddelyke openbaaring aanvaarden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4^0 Wapenhuis der Geloovigen gfoenis, om dat zy veele zyn? Niet de ziek* ie : dit is onmogelyk : niet den lyder ; want hy was maar eenen perfoon alleen. Wie was het, die verzogt in de verkens te gaan? Weder niet de ziekte : ook niet den lyder; want dit is was hem onmogelyk. Bovendien hy zegt: indien gyons hier uitwerpt : doch den lyder kan uit zyn zeiven niet geworpen worden : 't waaren dan de duivels die hem dus antwordeden , en verzogten. En hoe zoude het doch mogelyk zyn geweeft, dat eenen zoo vreeden menfch, die geen gebruik van zyn verftand had , dieniet gekleed ging, die in geen huis; maar in de graven buiten ftad woonde , ketenen en boeien verbrak, en in de Woeftyne gedreven wierd , Jefus voor den Zoon des allerhoogften Gods zoude erkent hebben ?

Ten 4 indien'er in dien menfch geene duivels , maar alleenelyk ziektens waaren, zoomoed hy of wel met een geheel legioen ziektens (dat is 6666) zyn gekwek geweeft; want volgens den H. Ambrofius zouden'erin dien menfch zoo veele duivels zyn geweeft. Of ten minften'er moeften in hem veele ziektens zyn; mits Lucas zegt, dat'er veele duvelen in hem waaren gekomen. Maar indien 't den man zeiver was die fprak, zeggende Matt. 8. t. 31. indien gy ons hi^r uitwerpt, zoo zend ons in de kud der verkens. In wiens naam fprak hy dan ? Niet in zynen eigen naam, Zoo reets bewezen is : niet in den naam der ziekte ; want dit is oneerymt, niet in den

naam der duivels, die hy meinde in zig te.

zyn