Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a Bybels, derzelv. gedeett. en Uitlegg., in Folio.

6 Nederduitfche Bybel, Leiden-by Paats 1581 ,

van agter met worm. y Dordrecht 1583, watbe-

vlakt eng. b. . '

g Van Jefaia tot Maleachi

ingefloten, met papier doorfcho'ten, waarfchynelyk gebruikt dcor Baudartius, een' der overzetters des O. T. met zyne aanteekenmgen, en de veranderingen door hem gemaakt, volgens aanteekening van A. Moonen, zeer raar.

2 _ . Overgezet door Dores-

laar, Arnh. 1614 in 4 h. eng. b.

10 i ! Amfterdam by J. Clop-

Denburg IÓ2Ó , voor aan weinig worm.

U 1 & . volgens DioJati, met

Annot. van Amama en Faukelius, Amft. 1Ó33-

12 .; by de Erven van Rave-

ftein, ibid. IÓ37 tweemaal.

13 1 met volkomen Anno-

tatien, ibid. 1Ó41 in juchtleer.

14 Dordrecht by Keur 1682

in juchtl. met gegoten bcflag.

15 J by Goetzee met ro-

meinfche letter, 1.748 gr- PaP- met kaarten van

Bachiene in 2 nette fr. b. jö naar de nieuwe fpelling

met den naam jehovah, met dito kaarten op

groot papier in 2 rood marocquyne banden

verguld op fnede en plat. ■jg» met volkome Annot.

romeinfche letter, Gor. 1748 waar indekaarten ■ van Bachiene en de pi. Hoet, Houbraken en

Picart met de befchryving der plaaten, 3 dee- len in fchildp. b. verg. op 't plat, zeer fchooa

IT exemP'a_ar; naar de Roomfche keure met ingevoegde pl. van Luiken en kaarten, Utr. 1743 fr. b. ,

18 Hoogduitfche Bybel, gedrukt door A. Loburger te Neurenberg 1483, zeer raar; met geco-

leurde fig' i9 Hoog^

Sluiten