Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i46 BYLAAGEN.

voor

vuytgefchikt, verthoont om onder fulcke Vergaende aengedient worden, deringe te komen; welomme in alles naer be- verftaehde, dat de Offihoeren ende billicheyt ciers , die haer in fulcke voorfien te mogen wor- Vergaderingen fullen verden; wel verftaen de, dat voegen, voor alle de anwefende dye Landen in dere Soldaten (die geen benautheyt ende noot van Autheurs daer van en den gelde, een yegelyk zyn) fullen geftraft werhemmetredelickeleenin- den. ge, ofte viétuaille tot redelyken pryfe,fall laeren contenteren ende te vre- Art. XXXV. den zyn; des zal naer

ende van alle vier maen- Dat mede de Soldaten den van de refterende ofte Ruyterén , fonder penningen afrekeninge expres bevel van hare Ogemaeckt, oick verfeke- verften, Capiteynen of ringe ofte verfchryving Bevelhebberen, geen Gegegeven worden. meente en fullen mogen houden, of vergaderinge maken, het zy om geldt ofte yets anders te eyfchen, of hem daer onder laten vinden, op poene van alles metter dood geftraft te werden: wel verftaende, dat de Capiteynen ofte Bevelhebberen , die fulcks buyten tydt, ofte onbehoorlycker wyfe fullen laten gefchieden, andere ten I exempel met de doodt

Sluiten