Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ba, B a b.

ren. Ook is het woord laars, voor eene breede kuipers bi,l gebruiklijk.

BAARSCHAP, veroud. z. n., o., beteekenende gereed geld : die hun haerfchap, neering en handtwerken in vreemde landen hraghten. Hooft.

BAARVLIES, z. n., o., van het baarvlies; meerv. baarvliezen. Van baar, baren, en vlies. Het vlies, waarin de vrucht zich tot de geboorte bevindt.

BAAS , z. n., m., van den baas; meerv., bazen. Werkmeester, handwerker, die knechts in het werk heeft. Een timmermans — metfelaars baas. De voornaamfte, die gezag voert: ik zal zorgen, dat ik haas in mijn huis blijve. Van hier: den baas fpelen. Ook voor iemand, die in eenige zaak uitmunt en anderen overtreft: hij is een baas in het zingen — hij is hem de baas. Die wat verder komen, laten zich voor/laan, dat zij groot e lazen zijn. Vond. In de taal-endiciitk. Bijdrag.-n wordt dit baas van het oude haus, (ook bail) beteekenende het hoofd, afgeleid. De Sikambren noemden bunnen Koning rafau; en bij de Turken is nogbasha, bas fa, zoo veel als hoofdman, ftedehouder. Wiarda (alt frief. wórterb.) vindt desze:fo oorfprong in het oude bet, t'at, /.as, goed, beter; en dan is baas iemand, die zijn werk goed verftaat.

BAAT, z. n., vr., der, of van de haat. Het 'meerv. is niet in gebruik. Nut, voordeel: door inzicht van eenige baat. Hooft. Hulp, genezing: hij vindt geene baat bij dat geneesmiddel. — Die de natuur te baat heeft. Vond. Van hat, bet (bij Kil.) d. i. ieter.

BAATZUCHT, z. n.s, vr., der, of van de baatzucht; zonder meerv. Zucht, of begeerte, naar eigen voordeel.

BAATZUCHTIG, bijv. naamw., 1-aatzuchtiger, laatzuchtigst. Van baat en zuchtig. Begeerig naar eigen voordeel.

BAAUVVEN, onz. w., gelijkvl. ik haauwde, heb gebaauwd. 'Dit woord wordt noch bij Kiliaan, noch bij Ten Kate, gevonden. Mooglijk is het afkomltig van babbelen. Meestal wordt het gebruikt van het nalhappen der Echo:

Echo doet de nagalm baauwen. Pluimer. Nabaauwen is meest in gebruik. BABBELAAR, z. n., m., des babbelaars , of van den babT 5 be-

Sluiten