Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Land.

GELTKHEW, VRTHEID, BROEDERSCHJP.

EXTRACT uit het Register der Refoluticti van hec Departementaal Bettuur van de Delf, genomen öp der. 13. November i8co.

Het 6de Jaar der Bataaffcbe Fryueid.

ten fpoedigae te expediëeren.

(Zynde het voorfz. Beluik van de volgende inhoud:)

GELYKHEID,

VRYHEID,

BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Beuuiten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffcbe Republiek.

Woensdag den 29. October 1800. Het 6d2 Jaar der Bataaffcbe Frybtid.

Gehoord zynde &c. Produceèrende &c. Fn &c.

Is conform het gerapporteerde befloten:

i«. Het &c. «... Mm

, 1 u «-nrrUw dezen, dat bv de aantoonde registratie, in die

plaatfen alwaar een »»«J^ïS^n^«De«, het Gemeente Beduur by de ingevolge Art 1. v^J,f^0^SL] door de Colonel op voordrage van den Lieuteopfchryvmg of regie a e z«™»ÏÏ^ve behoren, daartoe zullen worden Cecom„ant Colonel '^«^^XSÏSUbH dier Burgers toe zodanige Commisfie het mitteerd als LSer R^aden vah Admtaiftradè en Discipline van

1^^!^^^^''^^ bladen) immers zo veelmogelyk

zullen dienen te worden geëxcufeerd; —

j <Aar ;n Hip nlaatfen waar eéen Gewapende Eurgcrmagt beftaat, de Gemeente

p anVe/n dcf^S^^Q^fa^L zullen doen aan het Departementaal

Sl^^ resibrteeren, en dezelve door dat Beftuur, kunnen worden

geapprobeerd.

En zal Extraft dezes aan den Agent van Oorlog worden gebonden, met last, om voo*

Sluiten