is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10% BREEDERODE.

van Utrecht zoude befchoten hebben. Vianen heeft die van Utrecht eens trouw gezworen. In 't jaar 1672 , om van oude onlusten niet te fpreken , werdt Vianen , als een onzydige plaats , aan- de Franfchen ingeruimt ; echter werdt zy gebrandfchat. Er waren in en buiten deze ftad, in 't jaar 1732, vier honderd een en dertig huizen ; men rekent ruim vier honderd binnen de muren. De Kerk is groot, met een dikken Toren en lage kap of fpits. Zy heeft eene Graftombe van den Vader des bekenden Henrik van Breederode, en wordt door twee Leeraars bedient. De Franfchc Kerk was weleer een Klooster. Het Stadhuis , gelyk de Kerk aan de zeer breede rechte voornaamfte ftraat , heeft een blaauw Arduiuftencn gevel. Hier zyn twee Burgemeesteis. Het Wapen heeft drie zwarte zuilen op een wit veld. In 't Bosch bouwde Henrik het huis Amalialtein, naar zyne Echtgenoote dus genoemt ; hier by is een Herberg gebouwt. In deze ftreek zyn zeer goede Hoenders. De Hooge Gerechtskamer bant ook uit Holland en West-Friesland , gelyk daar ook ftilzwygend uit Vianen en het daar meê verbonden Ameide gebannen wordt; zynde dit in 't jaar 1783 wegens oproer enz. bepaalt.

Z. Zyn hier niet wel eens onder de ongelukktgen geftelt zulken , die naderhand een verbazende rol fpeelden ?

V. Maar