is toegevoegd aan je favorieten.

Het vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42" ALGEMEEN STADHOUDER.

werdt wat vroeger in Holland vervolgens ook'in Zeeland afgefchaft. Het Vaderland onderfieunde Maria Therefia , 's Keizers oudfte Dochter , met geld, en, tegen 't begrip eeniger Leden van Staat, 'met Krygsvolk, in den Oorlog over de Oostenrykfche nalatenfchap,in 'tjaar 1740 uitgeborften. Men ftondt George den Tweeden in 'tjaar 1744 ook by , tegen eenen Inval in Schotland voor den Pretendent. Frankryk tegen Maria - Therefia , Koningin van Hongaryen , oorlogende , nam eenige Plaatfen in de Oostenrykfche Nederlanden , waarin , volgens Barrière-Traclaat, Bezetting van den Staat lag. Frankryk floeg de onzydigheid voor; maar men onderfieunde de Koningin met nog meerder Krygsvolk. Plaar Gemaal werdt in 't Jaar 1745 Keizer, onder den naam van Franciscus den Eerften. Brusfel ging ja 'tjaar 1746 over aan Frankryk, dat het Vaderland weder vruchtloos onzydigheid voorfloeg, gantsch Oostenryksch Braband , enz. bemagtigde, en in 'tjaar 1747 verklaarde, dat het der Staten Bodem niet ontzien zoude. Dus vielen de Franfchen , dus viel Lodewyk de Vyftiende, in Staats - Vlaanderen; en door fterke bewegingen onder de menigte, in Zeeland begonnen, werdt Frifo , Stadhouder der overige Landfchappen, dus ook van PIolland, en met meerder waardigheden dan vorige Prinfen van Oranje bekleedt; in de mannelyke

en