Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RAADHUIS. 4S7

't Marktveld heeft een aarden Perk, met Ype Boomen beplant. De breede Brug , over de Oude Haven, is de Schouvvenfche Koorenmarkr. Het Raadhuis, in de Middelftraat, in 't midden der Stad , is uit blaauwen en witten Arduiiifteen opgemaakt. Bebalven een houten Huik , gelyk te Delft , vindt men onder de Schilderyen, binnen 't Stadhuis, Maximiliaan en Maria, en tusfehen beide 't laatfte Oordeel, in een toeflaande Tafereel verbeeldt, waarfchynlyk ter hunner inhuldiging gefchildert. Voor 't Stadhuis hangen twee Stcenen aan een Ketting, welke weleer ook tot een Scbandftraf dienden. De Zierikzeefche Moeders bedreigen haare Boute Kinderen nog wel, met te zeggen, dat zy de Steenen van de Wet zullen moeten dragen. Het voornaamfte fieraad van 't Raadhuis, is de Toren,onder achtkantig en zwaar, allengs met zyn Dak dunner toeloopende, boven doorluchtig met een Klokfpel. Boven den Appel, op den Top,is der Ouden Zeegod verbeeldt. Boven den ingang der Vleeschhal, is een kooi, waar in doorgaands Arenden gevoed worden. De Hooge Vierfchaar wordt gehouden op 's Gravenfteen, het Gevangenhuis, aaft de oude Haven. De openbare laatfte Maaltyd van eenen ter Dood verwezenen, in tegenwoordigheid van den Graaflykheids Rechtvorderaar of Baljuw, den Gemeente-Burgemeester en anderen , wanneer doorgaands de Baljuw aan desHh 4 Ge-

Sluiten