Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN-LEEZER.

6 Luister zonder fmet, tot zaligheid gebooren; Aanminnige, allerfchoonfte, en heuchlykfte, uitverkooren Uit een ontelbren rei van weidfche Mogendheên, Die fchaamrood in den fleep van uwe ftaatfie treên, En niettemin, verbaasd, zich buigen en verblyden, Terwyl gy flikkert, blaakt, en gloeit aan alle zyden: Hoe trekt ge my van 'tfpoor door 't fchittren van dien gloed. Duur, duur in eeuwigheid, en heersch op deezen voetj

G E.

Sluiten