Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID. VRIJHEID. BROEDERSCHAP,

EXTRACT uit het Register der Refbïutien van het Departementaal Beftuur van den Ouden IJsfel.

Zwolle den i. September 1799 Vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Gelezen eene Misfive van den Agent van Oorlog der Bataaffche Republiek, van den 29 -Augustus 1.1. houdende &C. . • :

En eene van denzelfden Agent van den 31. daar aan volgende, houdende &c.

Waarop zijnde gedelibereerd , is goedgevonden alle de Raaien; der Gemeente, Municipaliteiten p Plaatslijke en GemeenteBeftuuren, Schouten en Rienteren in dit Departement, ten ierieüsten en op hunne perfoneele verantwoordelijkheid aan te fchrijven en te gelasten.

Om terftond bij den- ontvangst dezes alle jdienftige middelen te beraamen, om het aan den voet dézes? geéxpresfeerde getal perfoonen tot Voerlieden en drijvers der paarden bij den Artillerij train te engageeren.

Om, voor zo verre zij het bij onze Refolutie van 23 Julij 1. 1. gerequireerd aantal Voerlieden niet geleverd hebben, of de door hun naar Amersfoort gezondene afgekeurd, of om andere redenen niet in werkelijken dienst getreeden zijn, alnog de, aan het bij die Refolutie bepaald getal, ontbrekende voerlieden te leveren. .

3.

Om de door hun geëngageerde perfoonen terftond naar Zwolle te doen vertrekken, en tevens daar van aan ons kennis te geeven.

4. Om

Sluiten