is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsterdam, in zyne geschiedenissen [...] en regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20a AMSTERDAMS III. Deel.

zyne kinderen niet liet doopen, en daarenboven geen Lidmaat der Gemeente was. By onderzoek bleek het laatde gedeelte der aantyginge ongegrond te zyn. Om hem, ten aanzien van het eerde, van gevoelen te doen veranderen , wendde de Kerkenraad zyne poogingen aan, door den Wyk-Predikant aan hem af te vaardigen, en met hem in onderhandeling te doen treeden. Doch hier mede werdt niets uitgewerkt. Men ontboodt Quint daar op, tegen den zeventienden Juny deezes jaars, in den Kerkenraad, en deedt hem, door het voorzittend Lid, voorhouden: „ i. Dat hy, Zion „ Quint, door de verwerping van den „ Kinderdoop, afweek van de Leere der „ Gereformeerde Kerk, en van de Formu„ lieren van Eenigheid. 2. Dat hy zig „ fchuldig maakte aan de verbreiding dier „ Leere. 3. Dat hy, langen tyd, zoda„ nige begrippen hadt gekoesterd, zon,, der daar van aan zynen Wyk - Predikant „ eenige kennis te hebben gegeeven. 4. „ Dat hy den Kinderdoop hieldt voor eene „ menfchelyke indelling. 5. Dat by , „ den Kinderdoop verwerpende, moest on„ derdeld worden niet gedoopt te zyn, „ en gevolglyk ook niet geregtigd tot het „ Ui Avondmaal." Zion Quint, op deeze voordellen, eenige bedenkingen hebbende voorgedraagen, verzogt de Vergadering, zonder alvoorens zyne aanmerkingen te hebben beantwoord, dat hy geliefde buiten te ftaan. Wederom binnen geroe-