is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsterdam, in zyne geschiedenissen [...] en regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIX.Boek. Geschiedenissen. 203

roepen zynde, maakte het Voorzittend Lid aan hem bekend het Befluit des Kerkenraads, hoofdzaakelyk hier op nederkomende „ Dat de Vergadering, de zaak over,. woogen hebbende, om de bovengemel„ de redenen, aan hem voorgedraagen, „ zig, hoewel tot haar leedweezen, ge„ noodzaakt vondt, het gebruik van het „ Heilig Avondmaal te moeten ontzeg„ gen, tot zo lange hy, in de leere des „ Kinderdoops, zig met de Gereformeerde „ Kerk wederom zou vereenigen." Zion Quint, over dit Befluit des Kerkenraads, zig ten uiterfle bezwaard vindende, vervoegde zig by de Klasfis van Amfterdam, in een uitvoerig vertoog , dienende niet alleen ter aanwyzinge van de ongegrondheid des genomenen Befluits, maar ook om de vernietiging van hetzelve te verzoeken; met voorbehouding, in gevalle de Klasfis, onverhoopt, de geflagene fchorzing mogt goedkeuren en bekragtigen, zig vervolgens te zullen vervoegen, aan het eerstvolgende Synode , welk in Noordholland zou vergaderen (V). 't Zy de Klasfis zig de zaak niet aangetrokken , of hoedanig een keer dezelve daar ook genomen hebbe , de Heer Zion Quint was van begrip , het ftuk hier niet te laaten berusten. Althans ftelde hy, eerlang, in handen van den Kerkenraad eene Ampliatie yan Redenen van Appél, om tegen den

zel-

(«) Zie Redenen van Appél, in de Nieuwe Nederlandfche Jaaiboeken 1779, bi. 683 enz.

1779.