Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXX.Boek. Geschiedenissen. 229

„ beftraale allen zonder onderfcheid. Binnen in den Tempel zag men, op een Altaar. eenige Kinderen , de verftrooide Handvesten en Voorregten by een verzamelende. Recht voor het Altaar ftondt een Kind, houdende het Wapen van den Ridder van de capellen tot den poll, en naast hetzelve een ander, met bet Wapen van den Penfionaris e. f. van berckel, 't welk door dat van den Burgemeester hen rik hooft Danieisz onderfteund werdt. Een gewapend Rrygsman, ftaande aan den ingangTdreigde, met eene Spies, de Hollandfche Maagd te doorfteeken, die, in onmagt, beneden aan de Trappen nederzeeg. Doch een Bataaffche Held, met een Leeuwenvagt omhangen , en houdende, op zynen flinker arm, een Schild , waar op te leezen ftondt : majestas populi, de Oppermagt des Volks, weerde dien Krygsman af, met zyn Schild, terwyl hy , met de rechterhand, de Maagd opbeurde, en in den Tempel tragtte te leiden.

Het tweede zinnebeeldig Stuk, ftaande in 't midden des Tafels, vertoonde 's Lands Advokaat johan van oldenbarnevelt, ftaande boven op eene Graftombe, in de kleeding, welke hem dekte, toen hy naar den Kerker werdt gebragt. Voor zyne voeten lag de Nyd, in eene angftige houding, met neêrgeflagene oogen; met zynen regter voet vertradt hy het Monfter, terwyl hy, met zyne rechterhand, op zyn krukje leunde. Ter zyde van denGryzaart, P 3 een

1783.

Sluiten