is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsterdam, in zyne geschiedenissen [...] en regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iso AMSTERDAMS VI.Deel,

Louis Fabritius du Bourg.

der Kunst finaak kreeg, en, eerlang, opklom toe den rang van een bekwaam' Historiefchilder. Inzonderheid, egcer, ftrekte zig zyne genegenheid uit tot het wel tekenen van het Naakte. Van hier dat hy het tekenen van Akademiebeelden , meer dan vyfentvvintig jaaren, met onafgebroken lust en yver , heeft voortgezet. Veele zyner Tekeningen zyn , door be? kwaame Graveerders , zo in boeken als elders, in 't licht gebragt. Eene zinnebeeldige vertooning, van de zorge voor behoeftigen, kranken en gebrekkigen , hangende voor den Schoorfteen, in de Weeskamer , by de Nieuwe Kerk, is door d u b o o r g , gefchilderd. De wapens der Kerkmeesteren van de Wester Kerk, in een Zinnebeeldig tafereel gefchilderd, hangende in het Komptoir van Kerkmeesteren , is, insgelyks, de vrugt van zyn Penfeel. Diergelyk een ftuk hangt ook in het Komptoir van de Amftel-Kerk, waar van, gelyk boven is gezegd, du bourg Koster was. Doch het voornaamfte zyner Kunstftukken, is, het groot Schoorfteenftuk , voor den kleinen of noordlyken Schoorfteen van Schepens Kamer op het Stadhuis. Het verbeeldt de Geregtigheid , zittende op eenen zetel , verzeld van de Wakkerheid en Standvastigheid, raadpleegende met Wysheid, Voorzigtigr heid en Godsvrugt; doende Geweld en Bedrog wyken, en wordende gekroond door de Gelukzaligheid. Met zo veele Kunstbekwaamheden paardedueourg den roem

van