is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsterdam, in zyne geschiedenissen [...] en regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMSTERDAMS III. Deel;

»7S>5-

8.

En zullen de Leden, welke uic 's Hage

: te

den def Vergadering, wyders aan elk der Leden afvragen, of dezelven iets te propos neren hebben.

Werkzaamheden dezer Vergadering.

o. In deze Vergadering zullen benoemd worden de Gedeputeerden in de Vergadering der Reprefentanten van het Volk van Holland , en zulks ten getale van agt uit het ligchaam van deze Vergadering, en de overigen uit de Burgery, te famen ten getale van twaalf Gedeputeerden, of meerder, naar verëisch van zaken; voor welken de creden. dalen mede in deze Vergadering zullen wor* den opgemaakt.

10. In deze Vergadering zullen mede benoemd worden de Leden tot de refpective Committés, als van Algemeen Welzyn, Finantie , Koophandel en Zeevaart,en Waakzaamheid; te weten, in dat van

Algemeen Welzyn. • . 17.

Finantie. .... 17.

Koophandel en Zeevaart. . 17.

Waakzaamheid. . . 9.

60.

* Zullende 'er altoos naar 's Hage gedepusteerd worden:

Uit Algemeen Welzyn. . 3. Finantie. . . 2. Koophandel en Zeevaart. . 2. Waakzaamheid . . 1.