is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryvinge van den archipel, tot nut van den krygsman, zeevaarenden en handeldryvenden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■fo BESCHRYVINGE va-W

tot diep in de haven op 8 a 9 vademen het anker laaten vallen.

Wy hebben reeds de gimftige ligging van deeze haven ten opzichte van het Eiland Scio, en den ingang van de Golf van Smyrna' aangetoond ; by deeze voordcelcn kan men nog derzelver veiligheid en groote uitgeftrektheid voegen, als zynde tot het verzamelen eener aanzicnlyke Vloot ten uitcrften wel gefchikt. Wy zullen naderhand breeder meldinge maaken van het gemak waarmede men zich hier van allerhande ververfchingen, en uitmuntend water voorziet; doch men kan in zul ken geval niet naauwkeurig genoeg zyn, om van den anderen kant de bezwaar* nisfen op te geeven , welke men tegen alle deeze voordeden opweegen moet. * De Verkenningsmerken van dezelve zyn vooreerst zeer onduidlyk en ongemaklyk , de ingang zeer fmal en eng, en de haven, die zich zeer in delengte uitftrekt, :usfchen hoog land van beide kanten ingeflooten, waar door natuurlyk hier flechts twee winden doorwaaijende,het uitloopen uit dezelve zomtyds zeer bezwaarlyk, ja veelal zelfs onmooglyk wordt. ■— Gevaarlyk zon het zelfs zyn om zulks met andere dan N; N: W: of W: winden te

cm.