Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I X

Alle de Meesters Schoenmakers, Loojers en Leerverkoopers , zullen voor een Jaarpenning betaalen twee Guldens.

X.

Deeken en Hooftlieden zullen voortaan ieder Meester Schoenmaker ten zynen koste ter hand Hellen een Penning, welke Penning ten allen tyden, wanneer een Schoenmakers Baas of iemand van zynent weegen by een Leerverkooper eenig Leer hier gefpecificeerd, namelyk een paar geheele overleeren, of in het geheel onder ftoffagie, ofwel een paar geheele Schoenen of Muylen laat uitfny den door denzei ven Baas, of die van jtynent weegen komt, zal moeten werden vertoont, zullende zonder vertoon van dezelve Penning geen Leerverkoopers aan iemand wie het ook zy, eenig Leer in voegen voorgemeld moogen verkoopen of de« biteeren, en zal den geenen 't zy Meefter Schoenmaker of Leerverkoper die contrarie deezes zal werden bevonden gedaan te hebben, verbeuren een boete van twaalf Guldens voor den Armen deezer Stad, en zes Guldens voor 't Gilde, alleen zal een Meester Schoenmaker, indien een van zyne knegts voor zyn perfoon of huishouding Schoenen of Muylen nodig heeft, den voorfchreeven Penning daar toe geeven, onder die bepaaling : dat den voorfchreeve het te maken werk op zyne gewoone werkplaats vervaardigt. Zullende echter den knegt onder dit prsetext niet mogen beunnayën of den Meester't zelve helpen bevorderen, op verbeurte van voorgemelde boeten, zoo by den Meester als by den knegt contrarie deezes doende te verbeuren.

Sluiten