Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgezondert het I. artikel, Zal cesfeeren,) eenige gelden by Kas warén, 20 zal de zodanige daar van niets moogen pretendeeren, maar zyn aandeel aan de overige geïnteresieerdens vervallen.

XVIII.

Niemand van de Stuurlieden en Bootsgezellen zullen vermoogen aftevaaren, öm met hoekwant of fchrobnetten te visfchen, op Saturdach 'smorgens naar negen uuren, en niet eerder aftevaaren, als tusien Zondach en Maandach nacht ten twaalf uuren, op de verbeurte van de gevangen visch ten behoeven van de gemeene Kas, en geen visch te verkoopen of leveren, als Zondach 's nachts naar twaalf uuren, zynde ate dan 'sMaandachs >smorgeus, op dé boete van twee züvere ducatons ten behoeven van de Diaconiearmen te Scheveninge. V . ~' wA . •« . , . ~i j.ft-t - ' - JU* ::-> ■ >-^Xlf- , ... ■ , . r . . . , ~

Zo wanneer eenige van dc Stuurlieden meerder boekwant kwam te Aafen, om in de Schuit meede te neemen als vier Bak hoekwant voor ieder man, zal verbeuren twee zilvere ducatons ten behoeven als vooren.

Laaftelyk', wanneer wegens eenig artikel van dit Contract quseftie ïnochte ontftaan , zal het zelve by meerderheid van Remmen zo door Boekhouders of Schryvers als door .gecommitteerde Stuurlieden worden afgedaan, gelyk ook door dezejven in maniere als vooren zodanige nadere fchikkingen en ordonnantiën, met approbatie van de Edele Achtb. Heeren Schout en Burgemeefteren van YGraayenhaage zullen moogen worden gemaakt, als in tyd en wyle noodig en dienftig geoordeeld zal worden, waar naar een ieder zonder onderfclieid zich zal moeten gedraagen.

Tot nakoming van al het geene voorfchreevenis,verklaaren wyondergeteekende Boekhouders te verbinden onze Perfoonen en goederen , en wy gecommitteerde Stuurlieden zo voor ons zeiven als voor onze Meedemakkcrs of,Visfchers generaalyk meede onze Perfoonen en goederen,

Sluiten