Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INSTRUCTIE

Toor den Tauxecrder van de Juweelen, Paerlen , Goud en Zilver in de Bank yan Leenipg der Stad Leydcn.

Articul I.

Dc Tauxcerder 2al geen Panden vaa Goud, Zilver, Juweelen of Paerlen tauxeeren, dan wanneer hem zal blyken dat dezelve aan den Beleener van de Bank vertoont zyn, en dat $te $e« leener omtrend die Panden eenige bedenking heeft.

II.

En zal deeze Panden zoo na moogelyk op deszelfs waerde tauxeeren , liet zy dezelve met Juweelen ,

v " A Paer-

Sluiten