Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VHYHEID4GELYKHEID.

Mede «Burgers!

voorbedden op van voordeden "we ke'^^J^S^ trokken heeft, en de ondervinding van tor^ T^hjSïw V8*"

Zy is het Bolwerk onzer Vryheid en f beveiligt dit.

Wis verboren. vryneia, tn zonder haar gaan wy ge-

Wy vertrouwen derhalven van uwe V-^rU^. m , ^ met Ons, alle uwe krachten zult n fde' dat ^

heenen doen fhekj^X|^W^^^f

wy hebben ten dien einde nodi> geóórdeeld ttt w j0

öndi^af^d^£?2E"" *ot ****** 5 deze fceurd zynde, «MSS^SSSg^ «

Hand-ge den door de Generaliteit beloofd, ^totSo^cte^fi len worden betaald, zoo dra zy door den 7pp r - g ZUi"

J-d-yg de Ge^VS!L«= S»i ^ geloopen onkoftcn. ipeeiöcatie der daar op

WAsa £ gCTecsc^ts °°^k

deren,dan gezonde,fterke TOKi^'

ten nnnflen schtien £J ^dén g S

Sluiten