Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door [...] het Uitvoerend bewind des Bataafschen volks, en het Administratif bestuur van [...] Friesland; beginnende den 22 januarij 1798, en eindigende den 28 maart 1799.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar