Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXTRACT uit het Register der Befluiten van het Departementaal Beduur van den RIIYN.

Dingsdag den 3 September 1799,

het vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

iLs geïeezen een Extrad-Beftuit van het Uitvoerend Bewind der Iiataaflche Republiek, van i September 1799, ter geleide van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Franfche Republiek gefchreven te Parys den 12 Fru&idor, (29 Augustus 1799,) Zynde van den volgenden inhoud.

Paris, le douzè Fru&idor , An Sept de la République Frangaife une et indiyifible.

Le Directoire Exécutif de la République Francaife,

Au Directoire Exécütff de Ia République Batave.

Parys, den 12. Fructidor, het zevende Jaar der eene en ondeelbaars Franfche Republiek.

Het Uitvoerend Bewind der Franfche Republiek,

Aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek.

Citoyens Directeurs.' Burgers Directeurs!

3§I'qus fommes tnftruits, que F Enne mi, qui a parit fur vos cótes a ofé proclamer, qtiil venoit délivrer la Naiion Bataye du joug, que la République Francaije fai-

lïP'y hebben berigi ontvangen, dat de Fyand, die op uwe Kusten is verfcheenen, zich heeft verft out, openlyk te verklaren, dat hy de Bataaffche Natie kwam verlosfen

foit

Sluiten