Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 232 )

fcl^pcn,. maar alleen zodanige L»e^3*^ f d , offcnoon anders de verdere Wj^^^S

regeling voorgefchreven bezittende, als, Lijf- en Hms-be l Se aen inwoonen, bij bun welke »

nerlbonlijken dienst, dat is tut een Ll]fdl^f' bta*^ " Train , of bijzondere Huisfelijke zaaken van hun, aan

dienst zij verbonden zijn' behoorenIn den Haag den 7 JU™J x798*

w«r* ï*# 4? Bataaffche VriihtiA(was geparaphezrt)

j. p. FOKKER, Vt. (Qnderflond) Ter Ordonnantie van Hetzelve,. (Var getekend)

S. DASSEVAEL Prov. Alg. Secr. .

PRO-

Sluiten