Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K I N K H O K S Ti ig

Ten tweeden, de bewijzen voor mijne Helling zal kunnen aandringen , en tevens de zwakheid aantoonen van het gevoelen der geenen, welke de naaste oorzaak der Ziekte elders plaatfen.

§. V.

Belangende liet eer (ie, wij zullen niet kunnen volftaan met de befchrijving van het binnenfte bekleedfel der luchtpijp en des keelgats, maar om aan het tweede oogmerk (§4 IV.} te voldoen, in de tweede plaats, verplicht zijn , om de innerlijke gefteldheid der flokpijp en van de maag , zoo veel in deeze Verhandeling noodig zijn zal, Ontleed- en Natuurkundig te overweegen. Deeze onderwerpen hebben zoo veelinvloedsop mijnen geheelen taak, dat zij deszelfs voornaame grondflag uitmaaken. Men zal deswegens, offchoon ik wat uitvoerig fchecn , de rede van die uitvoerigheid met een gunstig oog gelieven te befchouwen.

§. VI.

Het Vlies welk het ftrottenhoofd, de luchtpijp en haare takken inwendig bekleed, is eene verlenging van de opperhuid. Na dat dezelve over de lippen den mond is ingegaan bekleed B 2 hij

Sluiten