Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TURKSCHEN RYKS enz. 233

hiftoriefchryvers de jaarboeken des Ryks opftelden, welke in het hcimelyk boekvertrek des Sultans wierden weggelegd. ïn eene andere Bibliotheek aldaar zouden ook by de 120 fraaje handfehriften in zeer groot folio worden gevonden , welke nog uit de Bibliotheek van Constantyn den Grooten kwamen, doch waar mede de Sidtans zeer geheim waren, en ze niemand lieten zien. Doch daaromtrent heeft de fchryver mis, dat hy meene, dc in deChriftenheid gedrukte, en naar Turkye gebragte boeken van allerleien inhoud zouden, daar, een groot licht ontfteeken. Want de Turken verftaan zo niet, en tellen ook de gedrukte boeken niet veel. Een klein aanhangzel, raakende dc Moskeen; de Chans, de Baden, de Karavanferas cn gevangenisfen, beneffens eene lyft der met de Turkfche Keizers tot op Achmet 111. toe gelyk leevende Chriften-mogendheden eindigt het eerfte deel.

In het tweede deel handelt het 4'c ^ van het Turkfche Hof. De eerfte 106 bladzydèt verhandelen , in het eerfte Hoofd, dat geene, wat hetzelve allernaaft en onmiddelyk betreft. Met de verklaaring van het woord Sultan, cn de befchryving zyner hoogdravende Titels wordt een begin gemaakt. Hierop volgt deszelfs aanftcliing en Krooning, indien men anders de omgording met een zwaard zo noemen mag , welP 5 kc>

Sluiten