Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SH HISTORISCHE

Een merkelyke fomrne gelds gaat voor eene Waar uit, welke boven alle andere groot voordeel opbrengt. Ik heb 'er tot nu toe geen gewag van gemaakt, om dat deze negotie tusfehen drie verfcheide natiën verdeeld is , te weeten de Hollanders, Engelfchen en Venetianen. Dit is de diamant-handel, waarvan men het één jaar door het ander, een vertier van ééne millioen Reaalen op zyn minft kan rekenen. Zelden willen de Kooplieden, die daar mede handelen, Retoureffecten ontvangen. Allen zoeken ze gereed geld, het welk zy, des te fchielyker, tot nieuwe Kapitaalen befteeden, om 'er den omloop van het geld en de winft daarvan des te meer te kunnen vermenigvuldigen. (*) Zo menigmaal als een Courier van Europifche natiën vertrekt, heeft hy veele pakken gelds by zig. Elk fchip, dat afvaart, heeft insgelyks iets. Daar is ook geene wet, welke den uitvoer van het geld verbiedt. Waaruit men kan afneemen, hoe fterk de uitvoer van het geld jaarlyks zy.

't Is buiten kyf, hoe meer men de circuleerende masfa van geld vermindert, dat 'er het volk des temeer bylydt, en'sVorften Schatkamer des te minder voordeel heeft. Dit hou-

de

De diamam-handel en uitvoer van het geld nam, in myn tyd, merklyk af, om dat het Turkfche veel flegter was geworden.

Sluiten