is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vereenigd Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschil over een graaf. 211

denkingen. Zeelands blyvende huiverigheid deedt Amflerdam hoe langer te meer aarzelen , daar men oordeelde, nu men den Spaanfchen Monarch hadt afgezwooren , geen nieuwen Opperheer noodig te hebben , en meen. de geen heil daarin voor den Lande te zien. Gouda bleef mede in die gevoelens, 't Zou er egter, meent men, toe gekomen zyn , hadt niet zeker geval dat belet. — Intusfchen hebben fommigen deeze bedoeling van willem den I , meer aan eene zugt tot eigen grootheid , dan aan eene volkomen overtuiging , van als dan meerder nut aan het Vaderland te kunnen doen , toegefchreeven. Voorzeker geen geval is er in deszelfs leven gebeurd , waardoor zyne nagedagtenis , zelfs by hem anders dankbaare Vaderlanders, zo veel heeft moeten lyden. Maar was deeze Prins geen Mensch ? Zyn niet doorgaans de beste Menfchen zwak genoeg, om hunne magt te vergrooten ? Dringt de bewustheid van uitmuntende verdienden niet aan tot verheffing ? En Maat hy, die weet , in de meeste dingen de eerfte te zyu , niet altyd bloot voor het gevaar om te wenfchen , dat hy het ook ook in de overigen moge weezen? —- Maar alle voorzorgen , ter beperkinge van het gezag des nieuwen Graave , zegt men, waren zo genomen , dat het bewind in der staaten handen bleef, en dat men niets te dtigO 2 ten