is toegevoegd aan je favorieten.

Levensbeschrijvingen van beroemde kinderen, of Voorbeelden voor de jeugd, om te dienen tot een leesboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van BEROEMDE KINDEREN. i9i

op zekeren morgen een heel eind ver van het kasteel van Rambouillet. Toen zij beide in het open veld waren , zeide zijn Vader tot hem: , Mijn waarde Zoon ! ik denke wel, „ dat gij altoos menfchen genoeg gereed zult „ vinden om u te dienen, en u overal te ge„ leiden , werwaards gij wefen wilt. Echter „ weet men nooit, wat 'ergebeuren kan. Ik „ zelve ben meer, dan eenmaal, verdwaald „ geweest; doordien ik niet kundig genoeg „ was van de plaats , waar ik mij bevond. „ Dit zou u ook kunnen overkomen, het zij „ bijgelegenheid van de jacht, of door ande„ re omftandigheden. Dan ftaat het niet zeer „ aardig, wanneer men in'zijn eigen land, in „ 't midden aan zijne bezittingen , aan 'het „ dolen geraakt. Gij kent de vier hoofddelen , „ of hoofdftippen van den hemelkloot. Laten „ wij nu eens zien , hoe gij u daar van weet „ te bedienen om den rechten weg te vinden „ Zie daar is mijn kompas. De ligging van „ het oude flot is u bekend. Zeg mij, welken » weg gij oordeelt te moeten inflaan , om 'er ten fpoedigften te komen. Ga langs dien „ weg derwaards. Ik zal enen anderen wc* „ gaan Wij moeten eikanderen wedervinden j, op het oude Rambouillet."

II. Deel. t ^

* Deze