Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

az6 LEVENSBESCHRIJVINGEN

in de nabijheid van die ftad , bij welke haar Vader gevangen zat , gekomen was , begaf zij zich in dienst van een fabrikeur van zijden ftoifen, welke veel achting voor haar kreeg, zo wegens hare handigheid , en naarftigheid, als wegens haar vernuft. Dewijl hare gehele ziel zwanger ging van de uitvoering van het floute ftuk, 't welk zij in den zin had, kon zij niet nalaten haren meefter daar van kennis te geven. Deze- vernam het niet zo ras, of ftond verbaasd over haren moed, beloofde haar allen mooglijken bijftand , en bewees haar alle die dienften , welke in zijn vermogen

waren.

Dm het onderfte gedeelte der rots, waar op de gevangen-toren van MeUcétlh gebouwd was, te bereiken.» moest men meer , dan ene zwarigheid te böven komen , meer dan een gevaar tarten, 't welk den ftoutmoedigften mensch zou hebben doen beven. Men moest een gedeelte van de fnelvlietende rivier, den Tiger, overzwemmen. Men moest het fcherpziend oog weten te ontduiken van fchildwachten , welke met bogen gewapend waren, en altoos gereed ftonden om met den doodlijken pijl die genen te doorboren , welke zich zouden verftouten binnen den omtrek

van

Sluiten