Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 BEKNOPT HISTORISCH HANDBOEKJE

noegde hij zich met de behaalde zege, en de bemachtiging van St. Qjiintin, (waar bij Colignij gevargen werd,) en eenige artdére plaatfen, waar naa hij het Leger afdankte, en naar Btusfel trok. Veelen docht dit wet een dut van hem, zegt Hooft, naar dien het hem weinig moeite zou gekost hebben, om zijne overwinningen tot binnen de muuren van Parijs over te brengen. Het gevangen neemen van den Conftabel, gaf gelegenheid tot eene fcbandéMjke Koophandel tusfehen Philips, en den Hertog van Brünsivijk, waar uit duidelijk bleek, dat het fchenden van 's Lands Privilegiën, bij hem zoo duur bezworen , eene nietsbeduidende kleinigheid was, wanneer het maar met zijne belangen ftrookte. Hertog Erik namelijk, had Mommeranci gevangen genomen, en naar zijne Staaten doen overvoeren ; Philips haakte om dien aanzienelijken Gevan-gën, in handen te hebben, en trad met Hertog Erik in onderhandeling. Voor h2,coo guldens werd de overgifte van den Gevangenen, in handen van Philips , bedongen, twee derde deelen in klinkenden gelde, en voor het

ove-

Sluiten