Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

filO BEKNOPT HISTORISCH HANDBOEKJE

Vijand, die hem te Brusfel voor eenen Muiter en Verrader verklarende, eene beloning toelag, aan den geenen, die hem in handen leveren zou. Zoo veele tegenfpoeden drong het Spaanfche Hof, op nieuws om voorilagen van Vrede te doen , zendende eenige gezanten naar den Haage, alwaar zij eenen geruimen tijd bleven, en bijzonder aandrongen op de teruggaave van Fernambuk, doch men had 'er geene ooren naa, en toen de Franfchen aan de Staaten kennis gaven van eenen beraamden inval in Lotharingen, ten einde de Spanjaarden nieuw werk aan .'den kant,, te verfchaiTen, werd de handel afgebroken, en Rhijnberk en de Schans Filippijne in het volgend jaar veroverd.

De dood van da Infante Klara Izubella Eugenia, Vorstinne der Spaanfche Nederlanden , die ten dezen tijde voorviel, was oorzaak dat die Gewesten wederom aan de kroon van Spanje ten deele vielen, dewijle zij kinderloos overleed, en gaf aan Frankrijk gelegenheid, om op nieuws een nader verdrag met de Staaten aantegaan, waarbij men bijzonder aandrong , dat de Staaten

zich

Sluiten