Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PER VA DER L. GESCHIE» ENISSEN. 2f

Eerlijke Waardigheid vernietigd was, ook het openbaar bidden voor denzelven naliete; doch veele Predikanten, en bijzonder de f'oetiaanen, hielden zich aan het oud gebruik. Het kon niet wel anders, of dit bedrijf moest in het oog vallen, van den Raadpenfionaris de Witt, en zulke Leden der Hollandfehe Regeering, die zoo zeer ijverden om de zucht voor het huis van Oranje, uit de harten der Ingezetenen (zoo 't hun mogelijk ware) uit te rooijen." Ook ftootte hun geweldig tegen de borst, dat men in Holland, de Algemeene Staaten, als de Hoogfte en Souveraine Overheid, bij de voorbiddingen, aanmerkte, daar de Hoogfte Macht, volgens hun gevoelen , bij de bijzondere Staaten der Gewesten , en uit dien hoofde, voor zoo verre Holland betreft, alleen aan hun behoorde toegekend te worden. Reeds in het jaar 1655. hadden de Staaten van Holland eene Commisfie uit hun vmidden benoemt, om, die misbruiken te weeren, en hun van advis te dienen, doch het werk had geen gevolg, dan nu, naa een tijdverloop van zeven jaaren. De Commisfie

Sluiten