Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VADERL. GESCHIEDENISSEN. 2?

woonen ijver als hoogst nuttig, en als het Palladium der Burgelijke Vrijheid in de meefte Steden van Gelderland aangemoedigd en bevoorderd. De fermiteit waar mede de meerderheid der Zutpoenfche Regeering, de eisfehen der klagende Burgers van de hand wees, en zelfs als ftrafbaar befchouvvde, was oorzaak , dat den geheelen toedragt der zaake, in openbaaren druk uitgegeven werdt, vergezeld met eenen naamlozen brief aan de Burgerij van Zutphen, waarbij het gebruik der wapenen , ten fterkfïen aangeprezen werdt, ten einde de gedaane eisfehen kracht en klem bij te zetten. De meerderheid vermoedende, dat dit werk te Deventer beftookt was, deedt wel eene poging bij de Regeering aldaar, om den Autheur van hetzelve optefpeuren, maar zij vondt die van Deventer daar toe ongezind, weshalven men befloot dien brief als een oproerig Libel te verbieden, en eene prjemie van icoo Guldens te ftellen op de ontdekking van den Opfteller.' Dan het was, zoo als gewoon, vruchtloos, en het ftuk werd met dies te meerder drifts gezocht en geB 2 ie.

Sluiten