Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HÖOFTSTUKKEN. vu

X\/. HOOFTSTUK. Bladz. Indianen, inboorlingen van Guiana. — Voedzel, — Wapenen , — Cieradiën, — Optooi/els, — Bezigheden s — Vermaken, — Driften, — Godsdienst, — Huwelyken, — Begravenisfen, enz, van deeze Vilken. —De Caraïbifche Indianen in 't byzonder , en hunne koophandel met de Europeanen. Boomen, Heesters en Planten , . . 156.

XVI. HOOFTSTUK.

Verfterking van krygsvolk, uit Holland aangekomen. — De Goijava - boom , en deszelfs vrucht. — Legerplaats by Maagdenberg aan de Tempaty- Kreek. — Verj'chillende zoorten van Aapen. — Een zeer maanzieke Neger. — Eekhoorntje van Guiana. — Verjcheidcne zoorten van boomen. — Hagedisfen. — Bergen van mynfioffen voorzien. — Trcffelyke gezichten. — De Roucouboom. — Fraaije Kapel. — Palm~ boom-worm . . 207.

XVII. HOOFTSTUK.

Nieuwe wreedheden, nog onmenfchclyker 9 dan alle de voorige. — Verfchillende zoorten van planten. — Papcgaaijen en Parkieten. — Surinaamfche Patrys. — Buitcngewoone Infe&en. — Geiten van Guiana. — De Taïbo. — Verfcheidene zoorten van visfchen. — Groot e ft erft e onder het krygsvolk, het welk zig op, de posten aan de TempatyKr^ek, en dc Commewyne bevond . 241.

XVIII. HOOFT.

Sluiten