is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naar Surinamen, en door de binnenste gedeelten van Guiana.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220 AA NHANGZEL,

merkelyk door den toevoer, die zy uit Frankryk omringen. Zy breidden zig tot verfcheiden plaatfen uit.

Zedert het jaar 1674, had men zig op het Eiland Cayenne gevestigd,en aldaar de kust vmRemire, als de vruchtbaarfte en aangenaamfle ftreek, tot verblyfplaats uitgekozen. Men moest de Arika. rtts, en eenige andere Indiaanfc/ie volken , aldaar woonende, verjagen.

In 'r jaar 1675, verkoos men eene andere woonplaats , drie mylen meer ten westen, op een uithoek van het Eiland, alwaar de mond der Rivier Cayenne een haven oplevert. Men bouwde aldaar een Fort, waar aan men den naam van het Fort Louis gaf, en digt daar by een Dorp of Stad, die de hoofdflad der geheele Volkplanting geworden is, en welke men naar den naam van het Eiland Cayenne noemde. Men breide zig vervolgens uit in alle de gedeelten van dit zelfde Eiland, en aan dc naby gelegene Rivieren.

In 't jaar 1640. zetleden de Franfchen zig aan de Rivier Surinamen neder; maar de lage en moerasfige grond, en ongezonde lucht in dit gedeelte van Guiana , deeden hun het zelve wederom verlaten. De Engelfchen maakten 'er gebruik van.

Eenige kooplieden van Rouaan, denkende, dat uit deeze Volkplanting voordeel te haaien was, befteedden daar toe, in 't jaar 1643, gezamentlyk 1 ze-