Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t4 A G R T P P A.

ongenade viel, voegde K'jus deszelfs viervor* ftendom , namelijk dat van Galilea, bij Agrip paas overige (laten.

Vr. Wat deed Agrippa dan?

Antw. Met zeer veel moeite en zelfs niei zonder eenig gevaar, van in ongenade te vallen, haalde hij den Keizer over, om van dit Opzet af te zien. En noch zou hij denkelijk zijn eerfte bevel vernieuwd hebben, ware bij zelf niet vermoord geworden.

Vr. Hielden de gunden van Agrippa re Ro men met den dood van Kajus niet op?

Antw. In tegendeel. Zij werden noch grootelijks vermeerderd, want hij had, als een listig daatkundige, die lang aan het Roomfche hol geleefd had, zeer veel toegebragt, tot de ver heffing van den nieuwen keizer Klaudius, du hem niet alleen in alle de vorige gunden be vestigde , maar er noch veel nieuwe bij voegde.

Vr. Welke waren dat ?

Antw. Hij fchonk hem Judea en Samaria met een gedeelte van Idumea, zo dat hij ni alle de landen van zijn Grootvader Herodes d<

groote bezat. Hij verkreeg, voor zijnei

broeder Herodes het koningrijk van Calchis ei

wen

Sluiten