is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw geschenk voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6*6 LANDHUIZEN.

op hoopen ligt, en daar men naauwlijks ander groen op ziet, dan hier of daar een weinig zandbie?en.

V. Is hier niets anders te zien ?

A. Veri'cheiden fchoone buurten behooren on« der Nunspeet, en daar onder Hulshorst. Naar den zeekant heeft men Bijsfeit, dat goede weiden heeft. Ook is er hier en daar een vrij goed landhuis, die evenwel bij die van veluwenzoom niet halen kunnen. Doch Staveren is zeer fchoon.

V. Staveren ?

A. Ja, Het ligt tusfchen Elspeeten Nurspeer» Het munt uit in fchoonheid van huis en plantaadjen. Reeds 1795 kreeg de gelderfche Hertoch vrijheid van den Keizer, om hier een ftad aanteleggen , waartoe de plaats nochtans weinig gefchikt fchijnt. In deze ftreek zijn eenige papiermolens.

V. Maar wat zijn Emaus en 'sHeerenloo, die ik op fommige kaarten vind.

A. Het eerfte is een oud klooster, en bet tweede eene kommanderij , van de orde van Maltha: beide geheel tot boeren woningen vervormd, en nu geen bezondere aandagt waardig.

H A R»