Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 1796. HU

Volgens Opgaave was den Ouderdom der Christenen aldus:

Maanden. jan. Feb.iMr. Ap. Mei. Juny JulylAug.'Sept. 08l. Nov. Dec Perf.

'Onder 't Jaar. 256 200 192 169 186 166 121 14J 176 174 156 157 2°94

< 2 75 73! 72 44 43 54 28 35 37 36 49 4* 58?

10 79 39 66 60 42 36 42 34 ƒ37 25 47 5a 559

■■- 20 45 50 37 44 31 32 20 17 16 24 34 27 37?

f 30 83 62 59 63 53 53 38 26 34 49 47 4» 608

40 -01 63 72 78 64 48 49 46 51 71 60 72 775

£0 —— 89 82 59 64 62 53 40 34 49 53 81 92 758

60 ' 1151 77 75 76 87 69 56 37 63 86. 84 66 891

7° 1 116. 99 89 90 74 57 58 46 37 53 79 6J 861

go 126 67 69 58 43 42 33 38 39 48 66 66 69S

■ ■ 90 66 25 32 29 2s 17 13 9 7 20 • 28 16 «84

., IOO — 8662133 5443 ^45

Dood ter Waereld gekomene 21 26 22 19 15 18 11 15 13 14 24 30 228 Ingevoelde . 61 13 3 2 — 1 — 3 3 24 28

1151 845 828 781 709 628 501 466 551 643 735 696 8534

Hoogd.' Jooden -— — ■— 663

Te zauien 9299

't Was met oogmerk, om het Crediet van Stads Wisfelbank te handhaaven, dat de Raad der Gemeente de volgende uitfchryving deedt van eene Nogotiatie van Zeven Millioenen, op de voorwaarden , die by dezelve nader wierden aangekondigd.

NEGOTIATIE voor dc STAD AMSTELDAM, onder verband van alle derzelver Inkomften en Goederen, dienende tot finaal en geheel heiflet der compleete foli» diteit van de Wisfelbank te Am* fteldam.

T\e Raad der Gemeente van Amfterdam heeft befloten, ten einde compleetelyk weg te nemen het miscrediet der Wisfelbank deezer Stad, Dddd 3 en

Sluiten