is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i83 )

Heeren Gedeputeerde Staaten van den 11 July deezes Jaars, ingevolge Onze Refolutie van den 7 July daar te vooren gedaan emaneeren, houdende Verbod van Invoert van alle Rundvee, niet volkomen word voldaan, hebben Wy na rype Deliberatie goedgevonden en verftaan te ftatueeren, gelyk geftatueert word by

• I.

DatWy, inhasrerende Onze Refolutie van den 7 JuJy jongstleden, en daar op gevolgde Publicatie der Heeren Gedeputeerde Staaten van den 11 July daar aan volgende, als nog op het ferieuste interdiceeren en verbieden, om eenigerley Rundvee, hoe genaamd, van nu af aan en tot nadere ordre in deeze Provincie van buiten in te voeren, by pcene van één honderd Ducaten op yder ftuk- Rundvee, het welk Ingevoert zoude mogen worden, boven verbeurte van het Vee, en van de Scheepen, Waagens, Karren, en andere Inftrumenten, waar meede deeze Invoert zoude mogen gefchieden; en dat de Contraventeurs van deeze Onze ernstige welmeninge, die onvermogende mogten zyn om de Boete te voldoen, zullen worden geftraft aan den Lyve na exigentie van zaa-

I I

Dat Wy insgelyks geheel verbieden het verwevden van eenig hoe genaamt Rundvee op de Confinen

err