Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

En op dat niemand hier van eenige onkunde voorwende, zal deeze alomme worden gepubliceert en geaffigeert, daar men gewoon is publicatie en affixie te doen.

Aldus gerefolveert en gearrefteert op het Landfchaps-huis binnen Leeuwarden den 10 January 1772.

U. v. BUR MA N I A, Vt.

Ter Ordonnantie van Hun Ed.

H. W. v.. PLETTENBERGs

Veste, Lieve, Bezondere!

ONder de onfchatbare voorregten, die den Republycq onder het gunstryk bellier des Allerhoogsten mag genieten , verdient in de eerste plaats ook gefield te worden, de continuatie van Rust en Vreede, en de daar uit voortvloeyende menigvuldige voordeden, met bevryding van dat geene, het welk het tegengeftelde onfeylbaar moet na zig fleepen.

'sLands Regeering verders zynde gegrondvest op eene vaste voet, gebouwt op falutaire en billyke

Wet-

Sluiten