Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34 )

om andere Provinciën, die gebrek aan Beesten hebben , uit Onzen overvloed te hulpe te koomen, wel hebben goedgevonden by provifie den Uitvoert van Runderen wederom open te Hellen , dog teffens ten opzigte van de Beesten die Ziek geweest zyn eenige bepaling te maaken, om daar door voor te koomen, dat de Provincie niet van dezelve ontbloot werde, en onze Ingezetenen in de uitterste verlegenheid geraken , indien het God Almagtig mogte behagen Ons wederom met eene Veeftervte te bezoeken; Het is daarom dat Wy na rype deliberatie hebben goedgevonden te ordonneren en te ftatueeren, gelyk Wy doen by deezen.

I. Dat met den softe Maart 1772 het ieder zal vryftaan, de Runderbeesten die niet Ziek zyn geweest aan de Veepest die voor twee Jaaren alhier heeft gewoed , gelyk meede alle Osfen en Bullen zonder onderfcheid, uit te voeren buiten de Pro^ vincie , wordende deeze vryheid vergunt tot aan den laatsten April deezes Jaars ingefloten, en Onze Placaten tegens den Uitvoert geëmaneert inmiddels gefield buiten effect, om wederom met den iften May 1772 haar volle kragt te erlangen.

II. Dat de Koeyen, die Ziek geweest en onder de zes Jaaren oud zyn, niet zullen mogen worden uitgevoert.

III. Dat om dit te verhinderen, de Geregten ordre zullen ftellen in hunne refpeétive Diftriéten, dat die Koeyen door de Dorpregters of Geregts-

Dienaars

Sluiten