Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *39 )

ticul II. en III. belast, gedenkt uit te voeren, zal dezelve alvorens ten Collecte moeten aangeven, deeze belasting betalen, en daar van neemen een Blanche, om aan de Opfiigters vertoond te worden.

VII. Alle welke betalingen zoo wel plaatze zullen hebben nopens het Buitenlandfche by doorvoert, als omtrent het Binnenlandfche by den uitvoert.

VIII. Van deeze belastingen blyven vry Zyne Doorlugtigsie Hoogheid den Heere Erf'■ ftadhouder, en allen den geenen , die direct aan Hoogst dezelvs Huis behoren.

De ordinaris Veerfchippers en Voerlieden , die Pasfagiers, Vee of andere Waaren buiten de Provincie brengen, zoo vóór hunnePerfonen alsKnegts.

De Paarden, die tot de Rydtuigen van Particulieren en Voerlieden behoren.

Alle Perfonen , Vee en andere Waaren , deeze belasting fubject zonder onderfcheid , welke door de Schippers uit oorzaak van kwaad Weeder, of om nodige Levensmiddelen te haaien, genoodzaakt waaren geweest in een van de Havenen deezer Provincie binnen te loopen.

Al het Vee , dat door de Ingezetenen om te verweyden, of dat van Buitenlanders in de weyde hebben aangenomen gehad , buiten de Provincie wordt gebragt.

En alle Gemene Soldaten, Matrofen en Armen Lieden, die geen Vragt betalen.

IX. By

Sluiten